Home Produkte Mailbox Scroll Top

تجهیزات جانبی

همچنین انواع مختلف را کاوش کنید گزینه ها و لوازم جانبی برای گاز RITTER متر. کنار دماسنج مانومتر و پالس ژنراتورها، لطفا پیدا کنید مایعات بسته بندی، شیرهای ایمنی و خیلی بیشتر همینجا…

فهرست مطالب

RITTER Thermometer Packing Liquid for Drum-type Gas-Meters

دماسنج

  • مناسب برای اندازه گیری های گازسنجی از نوع RITTER درام و گازسنجی از نوع بلوک با مدل های مختلف موجود
  • می توان هنگام اندازه گیری جریان گاز از گاز برای اندازه گیری گاز یا بسته بندی دمای مایع استفاده کرد
بیشتر بخوانید
rit 2017 category images 16x9 rigamo 80

نرم افزار «RIGAMO»

  • برای Microsoft Windows®
  • برای جمع‌آوری داده‌های حجم گاز و نرخ جریان تا 24 گازسنج RITTER استفاده می‌شود
  • نمایش گرافیکی و جدولی داده‌های اندازه‌گیری
  • li>
  • صادر کردن داده های ذخیره شده به Microsoft Excel®
بیشتر بخوانید