Product Category کنتور گاز طبلی

rit 2017 category images 16x9 tg 80

کنتورهای گاز طبلی

گازسنج های درام RITTER را می توان به طور جهانی برای اندازه گیری حجم گازهای جاری استفاده کرد، به ویژه برای دبی های کوچک و متوسط، مانند آزمایشگاه ها، جایی که بالاترین سطح دقت مورد نیاز است. بالاترین دقت اندازه گیری ± 0.5٪ در کل محدوده اندازه گیری.
Read More