Home Produkte Mailbox Scroll Top

نرم افزار

نرم افزار «RIGAMO»

  • برای Microsoft Windows®
  • برای جمع‌آوری داده‌های حجم گاز و نرخ جریان تا 24 گازسنج RITTER استفاده می‌شود
  • نمایش گرافیکی و جدولی داده‌های اندازه‌گیری
  • li>
  • صادر کردن داده های ذخیره شده به Microsoft Excel®
بیشتر بخوانید

نرم افزار

نرم‌افزار جمع‌آوری داده‌های RITTER «RIGAMO» برای مایکروسافت ویندوز برای جمع‌آوری داده‌های حجم گاز و سرعت جریان تا 24 متر گاز RITTER استفاده می‌شود. از نمایش گرافیکی و جدولی داده های اندازه گیری و صادرات داده های ذخیره شده به Microsoft Excel® پشتیبانی می کند.
بیشتر بخوانید