Home Produkte Mailbox Scroll Top

کنتور گاز دیافراگمی

RITTER Thermometer Packing Liquid for Drum-type Gas-Meters

دماسنج

  • مناسب برای اندازه گیری های گازسنجی از نوع RITTER درام و گازسنجی از نوع بلوک با مدل های مختلف موجود
  • می توان هنگام اندازه گیری جریان گاز از گاز برای اندازه گیری گاز یا بسته بندی دمای مایع استفاده کرد
بیشتر بخوانید

کنتورهای گاز از نوع دم

گازسنج های RITTER Bellows برای اندازه گیری حجم گازهای خشک و خنثی قابل استفاده هستند و به ویژه در جریان گازهای زیاد موثر هستند. مزیت عمده کنتورهای حجمی گاز این است که حجم به طور مستقیم با اصل جابجایی اندازه گیری می شود.
بیشتر بخوانید